ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ADATKEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT

SQRCODE™C_v1.3/2015-12-27

I. Általános rendelkezések

1. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Adatkezelési és Felhasználási szabályzat hatálya a www.sqrcode.com valamint társoldalaihoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy internetes oldalainak felhasználási feltételeit bármikor egyoldalúan módosítsa, ezért kérjük, jelen jogi oldalt rendszeresen keresse fel. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

2. A Szolgáltató neve és adatai

A Weboldal és az SQRCODE™ rendszer fenntartója, üzemeltetője:

ARKER-INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartó cégbíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 14-09-305630

Adószám: 13153328-2-14

Székhely: 8640 Fonyód, Karácsony Sándor u. 48.

3. A Szolgáltató internetes honlapjának címe:

A Szolgáltató internetes honlapjának címe: sqrcode.com

4. Szerzői jogok

Az SQRCODE™ rendszer egyedi fejlesztésű rendszer, mely a jogtulajdonos önálló egyéni, eredeti szellemi alkotása, és mely használati, forgalmazási jogaival az ARKER-INVEST Kft. rendelkezik. Az SQRCODE™ rendszer valamennyi elemét és modulját, a rendszerben megjelenő anyagokat, program elemeket, azok tartalmát, fotókat, védjegyeket, logókat, know-how és egyéb szellemi alkotásokat külön-külön és együttesen is szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag az ARKER-INVEST Kft. vagy a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Copyright 2015 - ARKER-INVEST Kft.- Minden jog fenntartva.

Az ARKER-INVEST Kft. - továbbiakban Szolgáltató - web oldalain található összes szöveg, kép, grafika, hangfájl, mozgó kép fájl, videó fájl és elrendezésük mind a szerzői jogvédelem, és más szellemi tulajdon védelme alá tartoznak. Ezeket az objektumokat tilos kereskedelmi használatra, vagy forgalmazásra felhasználni, és ezeket az objektumokat tilos módosítani, vagy más oldalakra vinni.

A rendszer használata során Felhasználó tudomására jutott technológiák, rendszerműködési elemek, és minden egyéb a rendszerrel kapcsolatos információ üzleti titoknak számít, így azokat a Felhasználó harmadik fél részére nem adhatja ki.

5. Általános felelősség korlátozás

Az SQRCODE™ rendszer oldalait mindenki csak saját felelősségére használja. Az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője az oldalain közölt esetleges téves, vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből-, vagy megszűnéséből eredően a Felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen, vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató Internetes oldalainak használatával, Ön Szolgáltató Személyes Adatvédelmi Politikájának elfogadását jelzi. Ha ezzel a politikával Ön nem ért egyet, kérjük, ne használja Internetes oldalainkat, szolgáltatásainkat. Belátásunk szerint fenntartjuk ennek a politikának a bármilyen időben végzett megváltoztatási, módosítási, kiegészítési, vagy részeinek eltávolítási jogát. Kérjük, ellenőrizze ezt az oldalt időnként, nem tartalmaz-e változásokat. Az Internetes oldalaink Ön általi folyamatos használata az ezeknek a feltételeknek a megjelentetését követően, az ilyen változtatások Ön általi elfogadásának tekintendő.

5. Díjazás

Az SQRCODE™ rendszer használata szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött. Regisztráció alkalmával meg kell jelölni a kiválasztott díjcsomagot. A rendszer használatához kapcsolódó díjcsomagokról, a díjcsomagokban elérhető szolgáltatásokról és a mindenkori hatályos díjszabásról weboldalunkon talál információt. Díjcsomag változtatást a rendszeren belül igényelhet. Amennyiben díjcsomagját magasabb szolgáltatási szintre szeretné változtatni, tehát bővíti azt, úgy az igényelt magasabb díjcsomag igénylésétől számított 1 évre jön létre az új szerződés. A magasabb díjcsomag éves díjából levonásra kerül az alacsonyabb díjcsomag még fel nem használt összege. Beszámításnál csak a még meg nem kezdett hónapot tudjuk figyelembe venni.

Amennyiben díjcsomagját alacsonyabb szolgáltatási szintre szeretné módosítani, arra az éves szerződés lejáratát követően van lehetősége.

6. Számlázás

Az SQRCODE™ rendszer használatának átalány díja minden esetben 1 évre szóló hozzáférést és használatot foglal magába. Szolgáltató a választott díjcsomagról a mindenkori hatályos Magyar számviteli és Áfa törvények előírásainak megfelelő formátumú és tartalmú számlát állít ki, melyet Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küld meg. A regisztráció során lehetőség van a EU Közösségi Adószám megadására is. A számla a regisztráció során kiválasztott (vagy később a fiókadatoknál módosított) díjcsomag és a regisztráció alkalmával elfogadott ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) alapján kerül kiállításra. A Szolgáltató és a Felhasználó között kizárólag elektronikus formában jön létre szolgáltatási szerződés az ÁSZF a regisztráció alkalmával történő kötelező elfogadásával. Enterprise és egyedi díjcsomag esetén Szolgáltató és Felhasználó külön szerződésben rögzíti az igénybe vehető szolgáltatás pontos, egyedi tartalmát, az ÁSZF hatálya ezen díjcsomagokra is azonos feltételekkel terjed ki, regisztráció alkalmával elfogadása kötelező.

II. Adatkezelés

1.Adatvédelem

Az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője minden olyan személyes adatot, mely a rendszer használata során tudomására jut az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön személyes adatait eljuttatja az SQRCODE™ rendszer üzemeltetőjéhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

2. Az adatok feltárása


A Szolgáltató a tudomására jutott és tárolt személyes információkat bizalmas információknak tekinti, a hálózaton keresztül gyűjtött egyetlen személyes adatot sem ad ki harmadik fél részére, kivéve, ha jogszabályi előírás miatt az adatok kiadása nem válik szükségessé. A Szolgáltató nem értékesíti, adja bérbe, vagy adja át a személyes adatokat más szervezeteknek.

3.Az adatkezelés célja, jogalapja

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó jogosultságának azonosítása, mely a kapcsolattartáshoz, dokumentumok letöltéséhez, saját fiók használatához, számlázáshoz, a szolgáltatások adminisztrálásához szükséges.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybevételének a feltétele. A Szolgáltató nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges.

4.Az adatkezelés időtartama, a regisztráció törlése

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a Felhasználó kérelmére a Szolgáltató visszaállíthatatlan módon megsemmisíti.

III. Felhasználási feltételek

1. Fogalom meghatározás

-QR Kód: Quick Response kód

-Smart-QR Code vagy SQRCODE™: A QR kód mögötti online tartalom dinamikus módosítását, kezelését lehetővé tevő szolgáltatás.

-QR kód olvasó szoftver: Mobil eszközre telepíthető program, melynek segítségével a QR kód beolvasható, a mögötte lévő tartalom megjeleníthető.

-Forgalom: SQRCODE.com és szolgáltató egyéb szerverein keresztül folytatott kommunikáció.

2. Általános feltételek

Ön - a továbbiakban Felhasználó - az SQRCODE.com (valamint társoldalai, melyek a Szolgáltató kezelésében állnak, és a Smart-QR Code rendszerei érhetőek el róla) oldalon történt regisztrációs folyamat során fenntartás nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja jelen felhasználási feltételeket és rendelkezéseket melyek az SQRCODE™ rendszer használatát szabályozzák.

Amennyiben Ön nem ért egyet az SQRCODE™ rendszer szolgáltatási feltételeivel, úgy kérjük, szakítsa meg a regisztrációs folyamatot, és ne vegye igénybe szolgáltatásainkat. A regisztrációs folyamat befejezése és a megerősítés visszaigazolása a szolgáltatási feltételek végleges és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

Az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket bármikor módosítsa, mely módosításokról a regisztrációs folyamat során kötelezően megadandó e-mail címre értesítést küld, továbbá javasolja Felhasználó részére, hogy jelen jogi oldalt látogassa meg rendszeresen, hogy tudomást szerezzen a hatályos felhasználási feltételekről.

3. A szolgáltatás legfontosabb jellemzői, elemei

Az SQRCODE™, vagy Smart-QR code szolgáltatás valamint az SQRCODE.com (és társoldalai) a QR kódok generálására és kiadására vonatkozik. A QR kód szabadalmi jogait a Japán DENSO-WAVE Incorporated birtokolja (szabadalmi bejegyzési kód JP 2938338), azonban forráskódja nyilvánosságra hozatalával, nyílt forráskódú "Free platform" rendszer, mely minden Felhasználó számára korlátozás nélkül használható.

Az SQRCODE™ rendszereiben elérhető szolgáltatások - kivéve a QR kód generálást – úgy, mint a színes, módosított formájú testreszabott QR kód készítése, a forgalom továbbítási rendszer, a statisztikai rendszerek, továbbá a forgalom továbbítási megoldások az SQRCODE™ rendszert fejlesztő és jogaival rendelkező jogtulajdonos által vagy megbízásából fejlesztett egyedi rendszerek, melyek a szerzői jog védelme alatt állnak, mely védelem kiterjed továbbá a rendszerben megtalálható és elérhető valamennyi funkcióra kivétel nélkül. A rendszer részeinek, vagy egészének másolása, rendszeren kívüli felhasználása (beleértve a képernyőn megjelenő adatok fénykép, videó, vagy egyéb képalkotó technológiával történő rögzítése és nyilvánosságra hozatala) a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül tilos és a szerzői jogok védelme értelmében azonnali jogi eljárást von maga után. Felhasználó számára tilos az SQRCODE™ rendszert és rendszer elemeit elemezni, a rendszeren nem végezhet módosításokat, amennyiben kísérletet tesz a rendszer, vagy a szerver módosítására, a program lemásolására, feltörésére, úgy azonnali kitiltást von maga után, és jogi lépést eredményez az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője részéről.

A Felhasználó által a rendszerben generált QR kód, vagy Smart-QR kód korlátozás nélkül szabadon felhasználható, a rendszerből letölthető, módosítható.

Az SQRCODE™ rendszer biztosítja a Felhasználó számára az előfizetési csomagban meghatározott szolgáltatáshoz szükséges tárhelyet és tárolási kapacitást az előfizetési szerződés hatálya alatt.

4. A regisztráció

A Szolgáltatás csak regisztrációval vehető igénybe. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul.

5. QR kód készítése, felhasználói tartalmak feltöltése

Felhasználó az általa az SQRCODE™ rendszerben készített QR kódot (testreszabott egyedi kódokat is) saját maga készíti és készítése során, valamint elkészülte után beolvasási tesztekkel ellenőrzi kódja használhatóságát. A tesztelést monitorról és nyomatva, offline médián is el kell végezni, tekintettel arra, hogy a nyomtató rendszerek más színt eredményezhetnek. A teszteléshez javasolt több eszköz, platform és olvasó program (QR Code scanner) használata is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője nem vállal felelősséget a beolvasási problémákkal kapcsolatban. Az SQRCODE™ rendszerben történő QR kód generálásról részéletes leírást talál weboldalunkon.

6. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő kötelezettségek, a Felhasználó felelőssége

A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen felhasználási feltételek betartása mellett használható.

Felhasználó a felhasználási feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy betart valamennyi, az internetes tartalom elhelyezésére vonatkozó szabályt és törvényt, beleértve a szellemi tulajdon, a személyiségi jogok, a magánélet és a kiskorúak védelmére vonatkozó előírásokat is.

A Felhasználó más számára sértő vagy törvényi és jogszabályi tilalom alatt álló tartalmat nem helyezhet el a QR kódban, az SQRCODE™ rendszereiben, sem az SQRCODE™ rendszereiből elérhető MiniSite (MLP) rendszerben, továbbá a rendszerből nem irányíthat forgalmat ilyen tartalmú oldalakra sem.

Felhasználó vállalja, hogy betartja az online szolgáltatások, az e-kereskedelem és online kampányokra vonatkozó szabályozást, valamint az erkölcsi etikai szabályokat is.

Felhasználó szavatolja, hogy minden az általa az SQRCODE™ rendszerben tárolt, vagy továbbirányított tartalommal kapcsolatban harmadik fél általi követeléssel szemben helyt áll, mint a tartalom tulajdonosa, vagy a tartalomra forgalmat irányító Felhasználó, ezzel mindenkor vállalva saját tevékenységéért a felelősséget.

Felhasználó vállalja, hogy valamennyi követeléssel szemben helyt áll az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője helyett az általa elhelyezett tartalmak, valamint továbbirányított tartalmak és megoldásokból eredő követeléssel szemben.

7. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén

Az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy amennyiben törvénytelen, a hatályos jogszabályokkal és a felhasználási feltételekkel ütköző tartalom kerül a Felhasználó által feltöltésre, vagy lesz elérhető az átirányítási rendszeren keresztül, továbbá ha a Felhasználó a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés szerűen használja a szolgáltatást, úgy a Felhasználónak nyújtott szolgáltatás felfüggeszti, esetlegesen a szolgáltatás megszünteti, tartalmait letiltja, átirányításait leállítja. Az ilyen jogsértő magatartásból keletkező károkért az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Adatbiztonság

Az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője minden ésszerű óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó adatainak védelmét, azonban az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője nem vállal felelősséget egy esetleges adatvesztés (pl. hacker támadás) esetén a rendszerben tárolt adatok, valamint fájlok, beállítások elvesztéséért.

Az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője garantálja Felhasználó jelszavának biztonságos tárolását, továbbá rögzíti és tárolja 6 hónapon keresztül minden, az SQRCODE™ rendszerben regisztrált Felhasználónévvel végrehajtott változtatást módosítást.

9. A szolgáltatás folyamatossága

Az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője törekszik, hogy szolgáltatásait napi 24 órában, évente 365 napon át elérhetővé tegye a Felhasználó részére. Az üzemeltetőn kívülálló okok miatt azonban a szolgáltatás átmenetileg szünetelhet, melynek lehetnek technikai okai, melyek akár a számítógépes rendszerekben, akár az internet szolgáltatónál, akár a kommunikációs rendszerekben is előfordulhatnak, illetve ide tartoznak a hacker támadások és terrorcselekmények vagy az előre tervezett karbantartási és infrastruktúra fejlesztési munkálatok is. Ilyen esetben a rendszer üzemeltetője minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatás helyreállítására.

10. A Szolgáltató felelősségének korlátozása, kizárása

Az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal sem közvetlen, sem közvetett kárét, amely a szolgáltatás átmeneti szüneteltetéséből származik, viszont mindent elkövet az esetleges hibák kijavítása, valamint a szolgáltatás a lehető leghamarabbi újraindítása érdekében. Az SQRCODE™ rendszer a jelenlegi technológiai által nyújtott legnagyobb rendelkezésre állást és biztonságot nyújtó cloud szerver technológiával üzemelő szervereken fut, melyek rendelkezésre állási ideje átlagosan évi 99,9%.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

Az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője kizárja a felelősségét minden olyan akár közvetlen akár közvetett módon felmerülő kárért, amely abból ered, hogy a rendszeren belül generált QR kód (egyedi testreszabott vagy szabványos) olvashatatlan, vagy nehezen olvasható. Felhasználó vállalja, hogy a QR kódok készítése során többször is teszt beolvasást végez, monitorról és nyomtatott változatban is, hogy elkerülje az esetleges olvasási hibákat.

A Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, illetve egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja (szerződés) megszűnését követően is fennáll.

11. Jogérvényesítés, a Szolgáltató eljárása

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.

12. A jogérvényesítés módja

A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

- Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja;

- Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu);

- Bírósági úton érvényesítheti igényét.

Felhasználó és aSzolgáltató törekszik arra, hogy minden vitás ügyet békésen egymás között rendezzenek.

Amennyiben az erre tett lépések nem vezetnek eredményre, úgy kijelentik, hogy hatáskörtől függően a Fonyódi Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagosságát ismerik el vitás ügyeik rendezésében.

Az SQRCODE™ rendszer üzemeltetője fenntartja a jogot a rendszer és funkcióinak folyamatos fejlesztésére, bővítésére vonatkozóan.

Felhasználó megértette az SQRCODE™ rendszer felhasználási feltételeit, és azokat elfogadva regisztrált az SQRCODE™ rendszer használatára.

Kaposvár, 2015-11-27

ARKER-INVEST Kft.

© SQRCODE 2024 - All rights reserved
Adatvédelmi nyilatkozat | ÁSZF | Jogi nyilatkozat